Tarieven

De contributie dekt vooral de kosten van de zaal en de matten. De jaarlijkse bondscontributie wordt ook hieruit betaald.

De maandelijkse termijn voor de jaarcontributie is als volgt per leeftijdsgroep:

Volwassenen35 Euro/maand
Junioren20 Euro/maand
Kinderen20 Euro/maand

Gelieve per 1e van de maand automatisch over te schrijven naar NL74RABO0327743778 ten name van Vereniging Aikinokawa.

Korting

Ieder volgend gezinslid krijgt 50% korting.

‘Geen geld’ mag nooit een bezwaar zijn om aikido te beoefenen, vraag naar de mogelijkheden bij de penningmeester.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier;